Jan Pietersz BAKKER

Mannelijk ca. 1695 - 1759


 

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»     » Dia Voorstelling

Bezig...


Jan Pietersz Bakker (ca.1695-), verkoop van een "Huijs en erve" op de Kreijl aan zijn zoon Pieter Jansz Bakker.

Akte opgemaakt in februari 1759 voor Schout en Schepenen van Barsingerhorn:

"Wij Gerard Boers Bailjuw en Schout
Pieter Tijsz Keuris en Louris Bútter
Schepenen der Steede Barsingerhorn, doen cond
dat voor ons quam Jan Pietersz Backer wonende
alhier op de Kreijl, dewelke verklaarde verkogt
quytgeschouwen en in vollen en vrijen Eygendom op
en overgedragen te hebben aan zijn zoon Pieter
Jansz Backer mede op de Kreijl woonagtig,
Een Huijs en Erve op de Kreijl voorn: belent
Abram de Wilde ten westen, de kindere van Aarien
Koning ten Noorden, cornelis Capiteyn ten oosten
onder deese ......? conditie dat den Verkooper
zijn Leven lang geduurende behoud het regt van
wooninge in 't zelve Huijs. Den Comparant bekend daar
van voldaan te wesen den laatsten penning met den
eersten, en dat met een Somma van Een Honderd
Vijftig gulden, gereet geld; belovende mits dien
t voortz: Verkogte te zullen vrijen en waren van alle
Erictien Lasten en beswaarnissen daar op staande,
Sulks na Costuijme deser Steede behoort, onder Verband
als na regten, Des 'tverconde hebben wij Schepenen
voortz: desen getekent, en door de voorn; officier
van 'S Heeren Weegen laten bezegelen op den 5 februarij
1759."

(bron: Oud Recht. Arch. Barsingerhorn inv.nr. 5810 folio 137)


Verbonden metJan Pietersz BAKKER; Pieter Jansz BAKKER

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»     » Dia Voorstelling