Jan Pietersz BAKKER

Mannelijk ca. 1695 - 1759


 

1 2 3 4 5 Volgende»     » Dia Voorstelling

Bezig...


Jan Pietersz Bakker (ca.1695-) koopt in 1736 van de weduwe Lijsbeth Jans een "Huijs en erve" op de Kreijl onder Barsingerhorn.

Akte opgemaakt voor de Schout en Schepenen van Barsingerhorn:

"Wij Gerard Boers Bailjuw en Schout
Dirk Dirksz Mackelik en Jacob Heinsz Buijs
Schepenen der Stede Barsingerhorn doen cond dat
voor ons quam Lijsebet Jans weduwe wonende op de Kreijl
dewelke verklaard verkogt quijtgeschouwen en in vollen en
vrijen eijgendom op en over gedragen te hebben aan Jan
Pietersz Backer, wonende in de Wieringerwaart, een
Huijs en Erve op de Kreijl belend Claas Spaan ten
westen Pieter Rootjes ten noorden met soodanige vrij
en onvrijheden als 't selve laast bezeten is. de comparant
bekende daar van voldaan en betaalt te wesen den laatsten
penning met den eersten en den eersten en dat met
een Zoma van Twee Honderd Vijftigh guldens
gereet gelt, belovende wijders 't selve huijs en Erve
te sullen vrijen en waren van alle Erictien Lasten
en beswaarnissen daarop staande sulcs na costuijme
deser Stede behoort. Onder verband van haar comparante
persoon en goederen als na regten alles sonder bedrog
des 't oirconde hebben wij Schepenen voorn: desen
getekende en doende voornoemde officier van 's heeren wegen laten bezegelen op den 9en februarij 1736."

(bron: Oud Recht. Arch. Barsingerhorn inv.nr. 5809 folio 154)


Verbonden metJan Pietersz BAKKER

1 2 3 4 5 Volgende»     » Dia Voorstelling